inverter คืออะไร

inverter คืออะไร

Inverter หรืออินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบบกระแสตรง (Direct Current, DC) เป็นกระแสสลับ (Alternating Current, AC) โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายสาขาและแอปพลิเคชันต่างๆ ประกอบด้วย:

อินเวอร์เตอร์ถูกนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรทัศน์ และระบบเซอร์โวควบคุมมอเตอร์ (Servo Motor) เนื่องจาก

 • ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอินเวอร์เตอร์สามารถปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยลดเสียงรบกวน เนื่องจากอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและเงียบมากขึ้น
 • เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เนื่องจากอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้อุปกรณ์ทำงานในสภาวะที่เหมาะสม ไม่เกิดการสั่นสะเทือนหรือความร้อนสูงเกินไป

อินเวอร์เตอร์มีหลักการทำงานโดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • วงจรเรียงกระแส (Rectifier) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • วงจรบัฟเฟอร์ (Buffer) ทำหน้าที่เก็บรักษาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากวงจรเรียงกระแส
 • วงจรควบคุม (Control) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรแปลงกระแส
 • วงจรแปลงกระแส (Inverter) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

อินเวอร์เตอร์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

 • อินเวอร์เตอร์แบบซิงโครนัส (Synchronous Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่อาศัยมอเตอร์ซิงโครนัสในการทำงาน มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพง
 • อินเวอร์เตอร์แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่อาศัยมอเตอร์อะซิงโครนัสในการทำงาน มีประสิทธิภาพต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์แบบซิงโครนัส แต่มีราคาประหยัด

อินเวอร์เตอร์มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

 1. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์: Inverter เป็นส่วนสำคัญในระบบโซลาร์เซลล์ เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ DC แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านส่วนใหญ่ใช้กระแส AC ดังนั้น inverter จึงทำหน้าที่เปลี่ยนกระแส DC เป็น AC เพื่อใช้งาน.
 2. ระบบแบตเตอรี่สำรอง: ใช้ในระบบแบตเตอรี่สำรองหรือ UPS (Uninterruptible Power Supply) เพื่อเปลี่ยนกระแสจากแบตเตอรี่ที่เป็น DC เป็น AC เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้แม้เมื่อมีการขัดข้องของไฟฟ้าจากภายนอก.
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: Inverter ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, และอื่นๆ เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์.
 4. ยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด: Inverter ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นกระแสที่ใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้า.
 5. ระบบไฟฟ้าในเรือหรือยานพาหนะอื่นๆ: ใช้ในเรือหรือยานพาหนะที่ต้องการแปลงกระแสจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟ DC เป็น AC เพื่อใช้งาน.

Inverter มีบทบาทสำคัญในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ต้องการการแปลงกระแสไฟฟ้าจาก DC เป็น AC เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป.

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ inverter มีอะไรบ้าง

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ inverter กำลังเป็นที่นิยมเพราะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและสามารถประหยัดไฟได้มากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ inverter ได้แก่:

 1. เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioners): มีระบบ inverter ที่ช่วยปรับแรงดันและความถี่ของกระแสไฟฟ้าไปยังคอมเพรสเซอร์ ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและประหยัดไฟมากขึ้น.
 2. ตู้เย็น (Refrigerators): ตู้เย็นระบบ inverter ปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ได้ตามความต้องการทำความเย็น ช่วยลดการใช้พลังงาน.
 3. เครื่องซักผ้า (Washing Machines): เครื่องซักผ้าที่มี inverter ช่วยควบคุมความเร็วของมอเตอร์อย่างแม่นยำ ทำให้ประหยัดพลังงานและลดการสั่นสะเทือน.
 4. ไมโครเวฟ (Microwave Ovens): ไมโครเวฟที่มีระบบ inverter สามารถปรับระดับพลังงานการทำงานได้แม่นยำ ช่วยให้การปรุงอาหารมีประสิทธิภาพขึ้น.
 5. เครื่องทำน้ำอุ่น (Water Heaters): ใช้ระบบ inverter เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น.
 6. เครื่องดูดฝุ่น (Vacuum Cleaners): บางรุ่นมีระบบ inverter ที่ช่วยควบคุมความแรงของการดูดได้ตามความต้องการ.
 7. เครื่องล้างจาน (Dishwashers): ใช้ระบบ inverter เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ทำให้การล้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 8. เครื่องทำความเย็นหรือฟรีเซอร์ (Refrigeration Units): ระบบ inverter ช่วยให้การทำความเย็นมีความเสถียรและประหยัดพลังงาน.

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ inverter นี้มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีการทำงานที่เงียบกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม.

วัสดุก่อสร้างคุณภาพ หลากหลายแบรนด์ ให้เลือกสรร ซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา