Tag Archives: ปั้มน้ำ

การทำงานของปั้มน้ำ

ปั๊มน้ำเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ โดยมีส่วนประกอบหลักคือหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์มีหน้าที่หมุนตัวปั๊มเพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การส่งน้ำขึ้นอยู่กับแรงดันและปริมาณน้ำ ปั๊มน้ำมีหลากหลายประเภทและใช้งานได้ทั้งในอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย​ ปั๊มน้ำมีหน้าที่หลักคือ เพิ่มแรงดันของน้ำให้ไหลไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยหลักการทำงานของปั๊มน้ำจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การดูดน้ำเข้า: ปั๊มน้ำจะใช้ใบพัดหมุนเพื่อสร้างแรงดูด [...]