Tag Archives: ศาลพระภูมิ 2565

ศาลพระภูมิยุคใหม่ ทันสมัย ปี 2565 ดีไซน์ได้ตามบ้านคุณ

ศาลพระภูมิยุคใหม่ ทันสมัย ปี 2565 ดีไซน์ได้ตามบ้านคุณ คนไทยมีความเชื่อที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จนเกิดการตั้ง “ศาลพระภูมิ” ขึ้น เพื่ออัญเชิญพระภูมิที่ดีเข้ามาสิงสถิต ให้มาช่วยปกปักคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง จากเดิมศาลพระภูมิจะเป็นทรงไทย [...]