Tag Archives: แอร์ไม่เย็น

แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม แก้ไขอย่างไรดี

ถ้าแอร์ไม่เย็นและมีแต่ลมออกมา นี่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาหลายอย่าง เช่น: ขั้นตอนการเช็คแอร์ไม่เย็น 1. ตั้งค่ารีโมทผิด 2. ฟิลเตอร์แอร์สกปรก 3. น้ำยาแอร์รั่วหรือขาด 4. คอยล์เย็นแอร์มีน้ำแข็งเกาะ 5. ปัญหาอื่นๆ แนะนำให้เรียกช่างมาตรวจสอบหากไม่แน่ใจในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง [...]