การทำงานของปั้มน้ำ

การทำงานของปั้มน้ำ

ปั๊มน้ำเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ โดยมีส่วนประกอบหลักคือหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์มีหน้าที่หมุนตัวปั๊มเพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การส่งน้ำขึ้นอยู่กับแรงดันและปริมาณน้ำ ปั๊มน้ำมีหลากหลายประเภทและใช้งานได้ทั้งในอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย​

ปั๊มน้ำมีหน้าที่หลักคือ เพิ่มแรงดันของน้ำให้ไหลไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยหลักการทำงานของปั๊มน้ำจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การดูดน้ำเข้า: ปั๊มน้ำจะใช้ใบพัดหมุนเพื่อสร้างแรงดูด ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวปั๊ม แรงดูดนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและความเร็วในการหมุนของใบพัด

2. การเพิ่มแรงดัน: เมื่อน้ำเข้าสู่ตัวปั๊ม ใบพัดจะหมุนและส่งแรงกระทำต่อน้ำ ทำให้เกิดแรงดัน น้ำที่มีแรงดันสูงจะถูกส่งต่อไปยังท่อส่งน้ำ

3. การส่งน้ำ: แรงดันของน้ำจะดันน้ำให้ไหลผ่านท่อส่งน้ำ ไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน

4. การควบคุมการทำงาน: ปั๊มน้ำจะมีระบบควบคุมการทำงาน เช่น สวิตซ์แรงดัน หรือ เซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมการเปิดปิดการทำงานของปั๊มน้ำ โดยจะทำงานเมื่อมีการใช้น้ำ และหยุดทำงานเมื่อหยุดใช้น้ำ

ประเภทของปั๊มน้ำ

สำหรับประเภทของปั๊มน้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก:

  1. ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump): ใช้ใบพัดในการเพิ่มความเร็วของน้ำ และอัตราการไหลของน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามความดันด้านขาออก
  2. ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement Pump): ให้น้ำเข้าไปแทนที่ปริมาตรในเรือนปั๊มอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการไหลของน้ำที่คงที่
  3. ปั๊มแบบโรตารี่ (Rotary pumps): ใช้การหมุนของส่วนโรตารี่เพื่อสูบน้ำ
  4. ปั๊มแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (Reciprocating pump): ใช้การเคลื่อนไหวแบบเลื่อนชักในการสูบน้ำ

ปั๊มน้ำทำงานโดยสูบของเหลวจากจุดที่มีเฮดกดดันต่ำไปยังจุดที่มีเฮดความกดดันสูง โดยใช้ใบพัดปั๊มในการถ่ายทอดพลังงานกลให้แก่ของไหล เพื่อเอาชนะความต้านทานต่อการไหลภายในระบบ​

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ

  • ควรตรวจสอบปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่ามีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่
  • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดี
  • ควรติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าช๊อต

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ และป้องกันปัญหาการทำงานผิดพลาด

วัสดุก่อสร้างคุณภาพ หลากหลายแบรนด์ ให้เลือกสรร ซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา