Tag Archives: วิธีการเลือกเมทัลชีท

วิธีการเลือกเมทัลชีท

วิธีการเลือกเมทัลชีท เลือกลอนให้เหมาะสมกับบ้าน            แผ่นเมทัลชีทนั้นมีหลายลอน ทั้งลอนสูง ลอนเล็ก ลอนรูปกระเบื้อง  ลอนสำหรับผนังจึงสามารถเลือกรูปแบบลอนให้เข้ากับบ้านและการใช้งานได้โดยมีหลักในการเลือกใช้ก็คือ พื้นที่ขนาดเล็ก  เหมาะกับลอนเล็กและลอนเตี้ย  เพื่อให้ดูสมส่วนกัน บ้านอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกและลมแรง  แนะนำให้ใช้ลอนสูงเพื่อช่วยระบายน้ำได้ดี บ้านที่มีสไตล์เฉพาะตัว  เลือกใช้ลอนกระเบื้องที่เข้ากับสไตล์นั้น  [...]